საქონლის რეალიზაციის ოპერაციების გასატარებლად გამოიყენება ოპერაციები:საქონლის ჩამოწერისთვის გამოიყენეთ:მომწოდებლისთვის საქონლის დასაბრუნებლად:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks