საქონლის დაბრუნება მომწოდებელზე არის სასაქონლო ოპერაციის ტიპი, რომელიც გამოიყენება საქონლის მომწოდებელზე უკან დაბრუნების გასატარებლად. მაგალითად, როგორიცაა ვადაგასული საქონელი.

საბუთის ამორჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოდის შემდეგი სახის ფანჯარა:


ფანჯარაში გვხდება მუდმივი გრაფები, როგორებიცაა ოპერაციის კოდი, თარიღი, ვალუტა და ..

დებეტში უთითებთ იმ მომწოდებლის ანალიზურ ანგარიშს, რომლისგანაც შეიძინეთ და უკან უბრუნებთ საქონელს.

კრედიტში უთითებთ იმ საწყობის ანალიზურ ანგარიშს, საიდანაც აბრუნებთ საქონელს.

საწყობის არჩევის შემდეგ ფანჯარაში ქვედა ცხრილში გამოდის იმ საქონლის სია, რომელიც აქამდე მიგიღიათ დებეტში არჩეული მომწოდებლისგან. ცხრილში ჩანს დეტალური ინფორმაცია საქონლის შესახებ. კონკრეტული საქონლის მოსაძებნად გამოიყენეთ ცხრილის ფილტრები.  აქვე ჩანს საქონლის ნაშთი, რომელიც შეიძლება შეგხვდეთ რამდენიმე ხაზად ანუ პარტიებად, შეძენის თარიღების მიხედვით.

ფასების სვეტში ამოდის შესაბამისი შეძენის საბუთით მიღებული საქონლის მიხედვით მიღების ფასები.  

ცხრილში არსებული ყვითელი სვეტები რედაქტირებადია, შესაბამისად გასავლის სვეტში სასურველ საქონელს უთითებთ ჩამოსაწერ რაოდენობას.


შენახვის შემდეგ ზედა მარჯვენა კუთხეში გატარდება სამხაზიანი გატარება და ფანჯარაში გაჩნდება ბეჭდვის ღილაკი, რისი საშუალებითაც შეძლებთ რეალიზაციის დამადასტურებელი საბუთის ამობეჭვდას.

ფანაჯარაში ასევე არის დამატებითი ღილაკები:

  • დეტალების დამალვა/გამოჩენა
  • ცხრილის ფილტრების გასუფთავება
  • ექსპორტი Excel-ში.

გატარებული საბუთის დამატების შემდეგ შეგიძლიათ მისი კოპირება რედაქტირება, ბლოკირება და წაშლა საბუთების და პირადი ბარათის ფორმაში.


საბუთის რედაქტირებისას საქონლის დასამატებლად გამოიყენეთ დამატების ღილაკი, რის შემდეგაც ქვედა ცხრილში დაემატება საქონლის სია.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator