სასაქონლო ოპერაციების ერთ-ერთი ტიპია საქონლის გადაადგილება, რომელიც გამოიყენება საწყობებს შორის საქონლის გადაადგილების საბუთის შესაქმნელად. მაგალითად, თუ გსურთ აწარმოოთ მზა პროდუქცია და ამისთვის დაუმთავრებელი წარმოების საწყობზე (1630) არ გაქვთ ნედლეული, გადაადგილების ოპერაციით შეგიძლიათ ნაშთი გადაიტანოთ  იმ საწყობიდან, რომელზეც გაქვთ ნაშთი.

ოპერაციის არჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოვა დამატების ფანჯარა:


ფორმაში გვხდება მუდმივი გრაფები, როგორებიცაა საბუთის და ა/ფ ნომერი, ოპერაციის თარიღი, ვალუტა და ..

  • დებეტი - აქ ირჩევთ იმ საწყობის ანალიზურ ანგარიშს, რომელზეც გადაგაქვთ საქონელი.
  • კრედიტი - აქ ირჩევთ იმ საწყობის ანალიზურ ანგარიშს, რომლიდანაც გადაგაქვთ ნაშთი.

კრედიტში საწყობის არჩევის შემდეგ გამოვა საქონლის სია, რომლის ნაშთი გაქვთ არჩეულ  საწყობზე. ცხრილის ფილტრების გამოყენებით შეგიძლიათ მოძებნოთ სასურველი საქონელი.

ცხრილში მოცემულია საქონლის შესახებ საჭირო ინფორმაცია: შტრიხკოდი, შიდა კოდი, დასახელება, ზ/ე, დაშლა და მწარმოებელი, რომელსაც უთითებთ საქონლის რეგისტრაციის დროს სასაქონლო ცნობარებში.

  • ნაშთში ჩანს იმ მომენტისთვის საწყობზე არსებული ნაშთები.
  • გასავალი - რედაქტირებადია სვეტია და აქ ხელით უთითებთ თქვენთვის სასურველ საწყობიდან საწყობში გადასატან/გადასაადგილებელ რაოდენობას.
  • დაშლილი რაოდენობა - აქ ეთითება რაოდენობა დაშლის გათვალისწინებით. მაგალითად თუ დაშლაში გიწერიათ 1, მაშინ დაშლილ რაოდენობაში ჩაიწერება იგივე რიცხვი, რასაც მიუთითებთ გასავალში. ხოლო თუ დაშლაში გაქვთ 1000 მითითებული, მაშინ დაშლილ რაოდენობაში ათწილადების ნაცვლად ჩაწერთ მთელ რიცხვებს.
გაშლის ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ ქვედა ცხრილში ამოიტანოთ დამატებით სვეტები, როგორიცაა: ვადა, არტიკული და მწარმოებელი. ამასთან ერთი და იგივე საქონელი გამოგიჩნდებათ რამოდენიმე ხაზად/პარტიებად შეძენის თარიღის მიხედვით. გაშლის ღილაკი კი გადაიქცევა შეკუმშვის ღილაკად, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ აღნიშნული სვეტები დამალოთ.

შენახვის შემდეგ გაჩნდება ორი ახალი ღილაკი: „ხარჯები“ და „ბეჭდვა“.


ღილაკის საშუალებით შეგიძლიათ საბუთს საქონლის თვითღირებულებაში შემავალი სხვა ხარჯები დაარიცხოთ.


ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ოპერაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ფანჯარაში ასევე არის დამატებითი ღილაკები:

  • დეტალების დამალვა/გამოჩენა
  • ცხრილის ფილტრების გასუფთავება 
  • ექსპორტი Excel-ში

გატარებული საბუთის დამატების შემდეგ შეგიძლიათ მისი კოპირება რედაქტირება, ბლოკირება და წაშლა საბუთების და პირადი ბარათის ფორმაში.


გაითვალისწინეთ!

  • ფანჯარაში არსებული ყვითელი სვეტები და გრაფები რედაქტირებადია.
  • იმ შემთხვევაში თუ გსურთ თარიღის რედაქტირება, ვერ მიუთითებთ იმაზე ნაკლებ თარიღს, რომელ თარიღშიც შეძენილია არჩეული საქონელი.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool