პროგრამის თითქმის ყველა ფორმაში, ზედა მარჯვენა კუთხეში არის ცხრილებთან სამუშაო დამატებითი ღილაკები:

- „დამატებითი ფილტრები

 - „ცხრილის ფილტრების გასუფთავება

 - „ექსპორტი Excel-ში

 - "დეტალების დამალვა / გამოჩენა"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?