ინტერფეისის ელემენტები წარმოადგენს პროგრამაში არსებულ ელემენტებს (ცხრილები, ღილაკები, ფილტრები და ა.შ), რომელთა საშუალებითაც ხდება პროგრამაში გარკვეული ქმედებების განხორციელება, მონაცემების დალაგება. ეს ელემენტები ფუნქციებიდან და დანიშნულებიდან გამომდინარე სტანდარტულია ყველა ფორმაში.  მაგალითად:

 - თარიღის ფილტრი
 
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator