თარიღის ფილტრი შედგება:


  • სწრაფი არჩევის ღილაკისგან -
  • თარიღის მისათითებელი გრაფებისგან -


       სწრაფი არჩევის ღილაკზე დაჭერის შედეგად გამოვა ჩამონათვალი:

კონკრეტული თვის არჩევის შემთხვევაში პროგრამა გამოიტანს მიმდინარე წლის არჩეული თვის ინფორმაციას.

       

შეგიძლიათ აირჩიოთ მიმდინარე დღე, თვე, კვარტალი  ან წელი.  ჩამონათვალის მეორე ნაწილი გამოყოფილია სათაურით „დასაწყისიდან დღემდე“ ბრძანებების მეშვეობით შეგიძლიათ აირჩიოთ დროის შუალედი შესაბამისი პერიოდის დასაწყისიდან მიმდინარე დღემდე.

გარდა მიმდინარე პერიოდისა, ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ გასული დღე, თვე, კვარტალი, ან წელი:

ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი კონკრეტული დღე ან პერიოდი თარიღის გრაფებში. თითოეულ გრაფაში არსებული კალენდრის ღილაკზე დაჭერით გამოვა კალენდრის სტანდარტული ფორმა, საიდანაც შეგიძლიათ მიუთითოთ სასურველი თარიღი.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer