ავტორიზაციის გავლის შემდეგ გამოჩნდება მთავარი გვერდი.

მარცხენა მხარეს არის პროგრამის მენიუ იერარქიულად.

ზედა პანელზე წარმოდგენილია აპექსის ლოგო, მის მარჯვნივ ყოველთვის ეწერება იმ ფორმის დასახელება, რომელშიც იმყოფებით.

ზედა მარჯვენა მხარეს არის კომპანიის ასარჩევი გრაფა, სადაც ჩამოსაშლელი ღილაკის დახმარებით გამოვა იმ კომპანიების ჩამონათვალი (დასახელებები საიდენტიფიკაციო ნომრებით), რომელზე უფლებაც აქვს მომხმარებელს.

აღნიშნულ გრაფაში ჩანს კომპანიის სახელი და საიდენტიფიკაციო ნომერი.  აქ უნდა აირჩიოთ ის კომპანია, რომლის მონაცემთა ბაზაშიც აპირებთ მუშაობას.


კომპანიის ასარჩევი გრაფის მარჯვნივ არის პროგრამის ფერების ასარჩევი გრაფა, რომლითაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ფერის ინტერფეისი.

ზედა მარჯვენა კუთხეში წერია იმ მომხმარებლის სახელი, რომელიც შესულია სისტემაში და მომხმარებლის ღილაკი, რომლითაც შესაძლებელია პროფილის ინფორმაციის ცვლილება და სისტემიდან გამოსვლა.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source