მომსახურება არის ცნობარების მოდულის ფორმა. მისი დანიშნულებაა იმ მომსახურებების ცნობარის შექმნა, რომლის რეალიზაციასაც ახორციელებს კომპანია.

განახლების ბრძანებით ეკრანზე ცხრილის სახით გამოდის რეგისტრირებულ მომსახურებათა ჩამონათვალი.

ცხრილში ჩანაწერების ძებნის გამარტივებისთვის გამოიყენეთ ცხრილის ფილტრები.

ფორმის ზედა მარჯვენა კუთხეში წარმოდგენილია დამატებითი ღილაკები, რომლებიც გამოყენება ცხრილთან სამუშაოდ:

ცნობარში ახალი მომსახურების დასამატებლად გამოიყენეთ დამატების ღილაკი. ბრძანების გამოყენებით ეკრანზე გამოვა მომსახურების დამატების ფანჯარა, სადაც აუცილებლად შესავსები გრაფაა "დასახელება", სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეავსოთ დანარჩენი გრაფებიც:

  • კოდი - იწერება მომსახურების აღრიცხვის კოდი;
  • დასახელება - ივსება მომსახურების დასახელება;
  • დასახელება (En) - შეგიძლიათ შეავსოთ მომსახურების ინგლისური, ან ალტერნატიული დასახელება;
  • ფასი (ლ) - იწერება მომსახურების სარეალიზაციო ფასი, რომლის რედაქტირებაც შესაძლებელია მომსახურების რეალიზაციის ოპერაციის განხორციელების დროს;
  • დღგ - არის მოსანიშნი გრაფა. დღგ-ს პროცენტში ავტომატურად მითითებულია 18%, რომლის ცვლილებაც შესაძლებელია;
  • შენიშვნა - შეგიძლიათ სურვილის შემთხვევაში შეავსოთ დამატებითი ინფორმაცია მომსახურების შესახებ;
  • შეჩერებული - ინიშნება ისეთი მომსახურებისთვის, რომელთა გამოყენებაც აღარ იგეგმება, მაგრამ მათი წაშლა შეუძლებელია, რადგან ერთხელ მაინც არის რეალიზებული.

მომსახურების რედაქტირებისთვის გამოიყენეთ ღილაკი „რედაქტირება“. შედეგად ეკრანზე განთავსდება რედაქტირების ფანჯარა, სადაც შეგიძლიათ შეცვალოთ სასურველი ინფორმაცია. ცვლილებების შენახვისთვის დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს. რედაქტირების ფორმაში შეტანილი ცვლილებების გასაუქმებლად დააჭირეთ გასვლის ღილაკს.

ცხრილიდან არასასურველი ჩანაწერის წაშლა შესაძლებელია ღილაკით - „წაშლა“. მომსახურების წაშლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ არის რეალიზებული.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator